دستکش ایمنی

دستکش ایمنی یا همان دستکش کار به گونه ای طراحی شده است که دست کاربران در محیط های مختلف شغلی و بر اساس نیاز ها و مخاطرات موجود در آن محل ها از خطراتی همچون سوختگی، برش، سایش در امان نگه می دارد. در صورت تماس دستان با مواد عفونی، مواد رادیو اکتیو و مواد شیمیایی حتما از دستکش مخصوص مواد شیمیایی و اسیدی استفاده کنید.

برای خرید انواع دستکش ایمنی ، دستکش کار ، دستکش باغبانی ، دستکش ضد اسید و مواد شیمیایی ، دستکش ضد برش و دستکش سلاخی می توانید با شماره تلفن ثابت ۶۶۷۴۵۰۶۹-