توضیحات

کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی: این کپسول نسبت به نیاز مشتریان در ابعاد و وزن های مختلفی تولید می شود و در انواع مختلف پودری, گازی در بازار موجود است. مواد این کپسول آتش نشانی دژ شامل پودر به مقدار ۱ کیلوگرم می باشد. این کپسول فشار بالایی در خاموش کردن حریق نسبت به آب دارد و با کشیدن ض